.
<< Triyör  >>
 

 

Yuvarlak tohumları ve kırık buğday tanelerini ayırmak için kullanılır.
Üzerindeki mekanizmayla muhtelif buğdaylar için istenen ayar yapılabilir.

En uygun derecede ürün ayrıştırma

Numune almak için kolay ulaşılabilirlik

Kolay montaj

Düşük bakım ve servis maliyeti